Lezing

Wat zegt onderzoek over gebruik en effectiviteit van Bouw!?

em. prof. dr. Aryan van der Leij

Het onderzoek naar preventief, supplementair en remediërend gebruik van Bouw! wordt samengevat. Hoe effectief is het en aan welke voorwaarden dient implementatie te voldoen? Hoe herken je leerlingen die risico lopen op leesachterstand, laaggeletterdheid en leesproblemen zo vroeg mogelijk? Welke oefenfrequentie is optimaal voor een goede start in groep 2-4? Hoe organiseer je samenwerking tussen Bouw!coördinatoren, leerkrachten, tutors en ouders?

Over de spreker

Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek, is verbonden aan het Research Institute Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Zijn focus ligt bij systematische, duurzame, preventieve en integrale aanpak van laaggeletterdheid en leesproblemen. In zijn onderzoek houdt Van der Leij zich bezig met leer- en gedragsproblemen, de rol van schoolteam en leerkrachten en effectieve interventies. Hij werkte aan diverse projecten, waaronder Dutch Dyslexia Programme (1998-2012) en de ontwikkeling van de vroegtijdige interventie Bouw!. Hij publiceerde o.a. Dit is dyslexie (2016; LannooCampus).

terug naar programma

Zie ook: Voor dyslexie wordt gezorgd, nu laaggeletterdheid en alle andere leesproblemen nog 

Doelgroep

 • Primair Onderwijs
 • Gemeenten
 • Behandelaars

Domein

 • VVE
 • Preventie
 • Signalering - diagnostiek
 • Interventies
 • Goed leesonderwijs
 • Wetenschap
 • Passend Onderwijs
 • Laaggeletterdheid