Lezing

Wat zegt het ‘lerend’ brein over dyslexie?

prof. dr. Milene Bonte

De vorming van efficiënte associaties tussen visuele en gesproken taal is een fundamentele stap in de leesontwikkeling. Hoewel we steeds meer weten over de vorming van deze audiovisuele associaties, is hun precieze rol in het ontstaan van leesproblemen bij dyslexie nog onduidelijk.
In deze presentatie bespreek Bonte hoe onderzoek naar het ‘lerend’ brein hier antwoord op kan geven.

Over de spreker

Milene Bonte is hoogleraar Cognitive Neuroscience of Language and Literacy Development aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Haar M-BIC Taallab (Maastricht Brain Imaging Center) (https://mbic-languagelab.nl/) doet gedrags- en hersenonderzoek naar taalontwikkeling, leren lezen en dyslexie.
Bonte werkt nauw samen met scholen en dyslexie instituten en is lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 

terug naar programma

Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • MBO/HO/Volwassenen
  • Behandelaars

Domein

  • Preventie
  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Behandeling - begeleiding
  • Wetenschap