Lezing

Visie en keuzes in het Lelystadse

drs. Joyce Couprie

In Lelystad is een nauwe samenwerking gegroeid tussen zorgaanbieders, scholen, gemeente en het samenwerkingsverband POLD. Daarmee wordt meer integratie tussen onderwijs en zorg beoogd, maar ook meer integratie tussen ondersteuningsniveau 3 en EED. Gekozen is om met twee aanbieders in een taakgerichte aanbesteding op te trekken en deze twee ook in te zetten om scholen te helpen bij de inrichting en uitvoering rond ON3.

Over de spreker

Joyce Couprie, is onderwijsadviseur/schoolpsycholoog NIP K&J. Zij werkt als projectmanager Dyslexie in Lelystad vanuit het Samenwerkingsverband POLD samen met de betrokken partners (gemeente, zorgaanbieders, scholen, POLD) aan een doorontwikkeling van de gewenste ondersteuning voor leerlingen, zowel qua vorm als op inhoud. s.

 terug naar programma

 

Het kernteam bestaat uit:

 • namens de zorgaanbieder R.I.D.: Remco Reij, Sebastian Aravena, Marije Busscher
 • namens de zorgaanbieder Zien in de Klas: Irene Broos, Ilse Munnix
 • namens de gemeente: Hannah Oostendorp, Tynke de Haan, Manfred Haveman
 • namens de scholen: Harmke Kuppens, Maureen van de Bos (StSchOOL), Irma Dijkstra (SCPO), Linda-Karin Hoekstra (SKOFV)
 • namens samenwerkingsverband POLD: Ellen Gommer, Joyce Couprie

Doelgroep

 • Primair Onderwijs
 • Gemeenten
 • Behandelaars
 • Samenwerkingsverbanden

Domein

 • Interventies
 • Behandeling - begeleiding
 • Dubbeldiagnoses
 • Passend Onderwijs
 • Laaggeletterdheid
 • Beleid