Lezing

Schrijfvaardigheid in beeld

drs. Herman Franssen en drs. Marleen van der Lubbe

Met Peilingsonderzoek Schrijfvaardigheid onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs het niveau van de schrijfvaardigheid van leerlingen die de basisschool verlaten. Het onderzoek laat zien dat lang niet alle leerlingen het primair onderwijs verlaten met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities.

Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs in het schrijven van teksten Hoe ziet het schrijfonderwijs in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs eruit? En welke kenmerken van dit schrijfonderwijs hangen samen met prestatieverschillen tussen leerlingen? In deze lezing lichten drs. Herman Franssen en drs. Marleen van der Lubbe de belangrijkste bevindingen uit het peilingsonderzoek schrijfvaardigheid toe.

Over de spreker

Herman Franssen is Inspecteur primair onderwijs. Hij is bij de inspectie vaak betrokken bij themaonderzoeken en peilingen op het gebied van taalonderwijs.

 

Over de spreker

Marleen van der Lubbe is als Programmamanager van de peilingsonderzoeken (Peil.onderwijs) werkzaam bij de directie Kennis van de Inspectie van het Onderwijs. 

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs

Domein

  • Preventie
  • Signalering - diagnostiek
  • Wetenschap
  • Laaggeletterdheid