Marita Eskes, MSEN

Leesinterventies voor risicolezers in het basisonderwijs

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1

Over de lezing

Veel leerlingen verlaten de basisschool met een te laag leesniveau. Ook zijn er steeds meer leerlingen die worden gediagnosticeerd met dyslexie. Hebben alle gediagnosticeerde leerlingen daadwerkelijk dyslexie, of kunnen we spreken van 'pseudo-dyslecten' in het onderwijs? Het leesonderwijs in Nederland kan beter: de Inspectie van het Onderwijs constateerde in april 2019 dat ruim een derde van de leerlingen eind groep 3 niet goed leert lezen. Ook hebben veel scholen grote moeite om het onderwijs voor risicolezers goed vorm te geven. In deze lezing krijgt u informatie over het belang van een goede doorlopende lijn binnen de school, de rol van preventie en het omgaan met risicolezers.

Over de spreker

Marita Eskes is werkzaam geweest als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het primair onderwijs. Ze heeft verschillende praktijkonderzoeken gedaan naar de begeleiding van risicolezers en hierover gepubliceerd. Inmiddels werkt zij als senior adviseur taal-/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Haar motto: doen wat werkt, de wetenschap verbinden aan de praktijk.

Programma
Marita Eskes MSEN