Marianne Beugels MSEN

Casuïstiek bij preventie met Bouw!

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Over de lezing

In deze lezing wordt Bouw! en daaraan gekoppeld drie casussen van leerlingen die met Bouw! werken of hebben gewerkt, behandeld.
Thema’s als signalering van kleuters, Bouw! als interventie en de leesontwikkeling van deze leerlingen komen tijdens de lezing aan bod.

Over de spreker

Marianne Beugels is werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs; de laatste tien jaar was zij Intern Begeleider. In 2016 werd in de Westelijke Mijnstreek (Limburg) de Projectgroep Preventieve Dyslexiezorg opgericht. Binnen deze projectgroep werd Marianne projectleider/coördinator Bouw! voor Stichting Kindante.  Ze begeleidt de scholen met het opstarten van Bouw!, de implementatie, het geven van voorlichting voor teams en verzorgt trainingen voor tutoren.  Inmiddels werken ruim 30 Kindantescholen met Bouw!: een waardevol, evidence based computerprogramma dat perfect aansluit bij ons streven als projectgroep, preventief leerlingen te ondersteunen om leesproblemen te voorkomen.

Programma