Lezing

Lezen en spellen bij kinderen met een TOS

prof. dr. Elise de Bree

Deze lezing gaat over de lees-en spellingproblemen die voor kunnen komen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Aan de hand van literatuur gaat de spreker in op de percentages kinderen met TOS met lees/spellingproblemen, de mogelijke oorzaken van die problemen, de preventie en behandeling van deze problemen en de lees-en spellingproblemen van meertalige kinderen met TOS.

Over de spreker

Elise de Bree onderzoekt de verwerving van mondelinge en geschreven taal, taalproblemen en stoornissen, en passende ondersteuning en behandeling. Ze is bestuurslid van de SDN en de wetenschappelijke adviesraad van het NKD. Ze is betrokken bij de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en het PDDB 3.0. Koninklijke Auris bezoldigd haar leerstoel (taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs).

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs

Domein

  • Signalering/diagnostiek
  • Dubbeldiagnoses
  • Wetenschap