Juliet Reijnders, MSc en Debby Merema, MSc

Zorgniveau 3: dat doe je zo!

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de lezing

Uit het rapport van de Onderwijsinspectie (2019) komt naar voren dat bij minder dan de helft van de scholen in Nederland de inzet van alle zorgniveaus is waargenomen. De cijfers liegen niet en er is werk aan de winkel. Maar hoe pak je dit aan? Julièt (Marant) en Debby (Lexima) helpen je op weg om zorgniveau 3 goed vorm te geven. Door te kijken naar de huidige situatie in Nederland, de richtlijnen voor het juist inzetten van zorgniveau 3-ondersteuning en passende software schetsen ze een zo compleet mogelijk beeld. Na de lezing ga je met praktische handvatten de deur uit. Op naar een goede inzet van je ondersteuning op zorgniveau 3!

Over de sprekers

Julièt Reijnders is projectleider Letterster op ondersteuningsniveau 3 bij Marant. Zij heeft na het behalen van haar PABO en Master SEN diploma gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs. Na het afronden van de Master Orthopedagogiek heeft zij onder andere ervaring opgedaan binnen de diagnostiek en behandeling van kinderen met lees- en spellingproblemen.

Debby Merema is orthopedagoog en is bij Lexima werkzaam als trainer en projectleider van bovenschoolse projecten. In het verleden is Debby werkzaam geweest als diagnosticus en dyslexiebehandelaar. Met deze combinatie van werkervaring is zij zeer thuis in de zorg die een leerling met dyslexie nodig heeft in en om de klas.

Programma
Julièt Reijnders
Debby Merema