Lezing

Het werken aan gelijke kansen nader bekeken

dr. Kees Vernooy

Nederland staat er internationaal niet goed voor als het gaat om de kansenongelijkheid in het onderwijs (IMF 2021).Er zijn enorme kwaliteitsverschillen tussen scholen aan het ontstaan. Daardoor krijgt niet langer ieder kind dezelfde kansen (El Hadioui 2020). De grootte van de toetsresultaten-kloof tussen kinderen uit de welvarende gezinnen en de armste leerlingen is in de afgelopen decennia sterk toegenomen.

De vraag is in dat verband: hoe kunnen de kansen van alle kinderen in het onderwijs worden verbeterd? Wat vraagt dat van scholen en wat heeft onderzoek in dat verband te bieden?

Over de spreker

Kees Vernooy is onafhankelijk onderwijskundig adviseur. Hij heeft gewerkt als projectleider van diverse leesverbeteringstrajecten die positieve effecten voor de risicolezers hadden. Was als lector verbonden aan de toenmalige hogeschool Edith Stein. 

terug naar programma

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Gemeenten

Domein

  • VVE
  • Preventie
  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Goed leesonderwijs