Helen Blom, MSc en Margot Willemsen

Leesontwikkeling bij TOS: de brug tussen wetenschap en praktijk

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Over de lezing

Wat zijn de actuele leesprestaties van leerlingen met TOS? Welke didactische leesmethodes worden op dit moment binnen Kentalis gebruikt? Zijn ze effectief? En wat zegt de wetenschappelijke literatuur over de leesontwikkeling en –bevordering bij leerlingen met TOS? In deze lezing bespreken wij het Masterplan Geletterdheid dat in 2018 is gestart bij Kentalis, met als doel het huidige leesonderwijs te verbeteren.

Over de sprekers

Helen Blom werkt als onderzoeker bij de Kentalis Academie, waar zij onderzoek doet naar de leesontwikkeling van leerlingen die doof/slechthorend zijn, TOS hebben of communicatief meervoudig beperkt zijn. Recentelijk heeft ze haar proefschrift afgerond dat zich richtte op het begrijpend lezen van internetteksten bij leerlingen met gehoor- of taalproblemen.

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent. Daar werkt zij met leerlingen met TOS en doof/slechthorende leerlingen in de bovenbouw. Daarnaast is Margot docent/ ontwikkelaar binnen de Kentalis Academie. Recent heeft ze een aantal voorlichtingsproducten en scholingen voor professionals ontwikkeld rondom TOS.

Programma
Helen Blom MSc