Lezing

Effectief werken met Bouw! Met wie en hoe intensief?

prof. dr. Peter de Jong

Het programma Bouw! is de bedoeld om kinderen met een risico op leesproblemen vanaf halverwege groep 2 extra te ondersteunen. De vraag is hoe het programma in de praktijk wordt gebruikt. In deze lezing worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek met scholen uit twee samenwerkingsverbanden. Ingegaan wordt op de kenmerken van kinderen die worden geselecteerd en op de relatie tussen oefenfrequentie en voortgang in Bouw!.

Over de spreker

Peter de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en programmaleider van de groep Ontwikkelingsproblemen en Onderwijs. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van basisvaardigheden (lezen en rekenen) en naar de etiologie, diagnostiek en behandeling van leerstoornissen. Hij is voorzitter van de Stichting Dyslexie Nederland.

terug naar programma

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs

Domein

  • Preventie
  • Interventies
  • Wetenschap
  • Laaggeletterdheid