Lezing

Een blik op de Scan Leesproblemen en Dyslexie in groep 3-8

drs. Evelien Krikhaar

In voorjaar 2021 is bij Dyslexie Centraal de ‘Scan Leesproblemen en Dyslexie in groep 3–8’ verschenen. Dit online instrument voor zelfevaluatie kan als startpunt dienen voor duurzame verbeterslagen in de integrale aanpak van lezen en spellen op de basisschool. Hoe werkt de scan in de praktijk en wat levert het aan inzichten op? We bespreken het in dit intermezzo!

Over de spreker

Evelien Krikhaar werkt als senior onderzoeker, ontwikkelaar en projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en heeft expertise op het gebied van taalontwikkeling, leesproblemen en dyslexie. Zij heeft ruime ervaring met de coördinatie en uitvoering van diverse onderzoeks- en implementatie-projecten in het onderwijs. Evelien is als programma-manager verbonden aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en het bijbehorende digitale platform Dyslexie Centraal.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair Onderwijs

Domein

  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Goed leesonderwijs
  • Kwaliteitsmonitorings