Lezing

Dyslexie en dyscalculie als triggers voor complexe trauma's. Hoe het zelfbeeld van deze leerlingen stimuleren?

Anny Cooreman

Schoolse faal-ervaringen hebben langdurige impact. Leerlingen bij wie schoolse taken door een leerstoornis of een ander probleem mislopen, ervaren vaak schuld en/of schaamte. Deze gevoelens leven ook bij ouders, leerkrachten en klasgenoten.

Hadden we maar…
Kon de leerling maar…
Was er maar…

Eureka Leuven, een unieke school voor leerlingen met leerstoornissen, zet leerlingen met leerstoornissen in hun talent. In deze lezing deelt Anny Cooreman hoe zij dit doen.
www.eurekaleuven.be

Over de spreker

Anny Cooreman zet zich al meer dan 30 jaar in om leerlingen met bijzondere leernoden in hun talent te zetten. Zij is Founder van Eureka Leuven. Zij is auteur van de orthodidactische rekenmethode RekenTrapperS, de dyslexievriendelijke spellingmethode Als spelling een kwelling is en Ik heet niet dom, leven met een leerstoornis.

terug naar programma

 

 Doelgroep

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • MBO/HO/Volwassenen
  • Behandelaars

Domein

  • Preventie
  • Signalering - diagnostiek
  • Interventies
  • Behandeling - begeleiding