Dymphe Laan MSc en Rosalin van der Hoeven MA

Integrale Aanpak van Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie in de praktijk

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 2

Over de Lezing

Bij een integrale aanpak is het belangrijk dat alle drie de zorgniveaus goed worden ingevuld en dat alle betrokkenen meedoen. Maar hoe pakt u dat aan? Wie zijn die betrokkenen en hoe krijgt u hen in beweging? Met tal van praktijkvoorbeelden krijgt u in beeld hoe de implementatie van een integrale aanpak eruit kan zien.

Over Dymphe Laan MSc

Dymphe Laan is orthopedagoog en gespecialiseerd in leerproblemen. Bij Lexima is zij werkzaam als trainer en projectleider. Dymphe begeleid verscheidene implementatieprojecten waarbij preventieve en compenserende software centraal staat. Altijd met het doel dat scholen leerlingen met leesproblemen of dyslexie optimaal kunnen helpen met deze programma’s.

Over Rosalin van der Hoeven

Rosalin van der Hoeven is afgestudeerd taalkundige met een specialisatie in taalstoornissen. Voor haar masteropleiding heeft ze onderzoek gedaan naar de praktische inzet van Bouw!. Bij Lexima traint en adviseert ze scholen over de optimale inzet van software bij leesproblemen en dyslexie.

Programma