Drs. Hugo Rijken

Goed leesonderwijs praktisch vormgeven

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 2

Over de lezing

Op de Alan Turingschool in Amsterdam is er veel aandacht voor de basisvaardigheden. Leesonderwijs heeft een prominente plaats in het dagelijkse lesprogramma. Hugo Rijken, intern begeleider van de Alan Turingschool en schoolpsycholoog, bespreekt met u hoe op de Alan Turingschool goed leesonderwijs praktisch wordt vormgegeven.

Over de spreker

Hugo Rijken heeft in het verleden ervaring opgedaan in de GGZ, bij Bureau Jeugdzorg en als onderwijsadviseur. Sinds 1,5 jaar is Hugo werkzaam als IB-er op de Alan Turingschool. De directeur van de Alan Turingschool, Eva Naaijkens, schreef het boek ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? 

Programma
Drs. Hugo Rijken