Drs. Herman Franssen

Onderwijsinspectie over dyslexie

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 4

Over de lezing

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar dyslexieverklaringen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze workshop presenteren we de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit onderzoek.

We zien aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met dyslexieverklaringen. Waar hangen die verschillen mee samen?

Naast het aantal dyslexieverklaringen en de verschillen tussen scholen, hebben we ook de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs onderzocht.  Daarnaast is de invloed van externe instanties (gemeente, samenwerkingsverband) en ouders op het aantal dyslexieverklaringen in kaart gebracht.

 

Over de spreker

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar dyslexieverklaringen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze workshop presenteren we de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit onderzoek.

We zien aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met dyslexieverklaringen. Waar hangen die verschillen mee samen?

Naast het aantal dyslexieverklaringen en de verschillen tussen scholen, hebben we ook de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs onderzocht.  Daarnaast is de invloed van externe instanties (gemeente, samenwerkingsverband) en ouders op het aantal dyslexieverklaringen in kaart gebracht.

Programma
Drs. Herman Franssen