Dr. Wim Tops

Dyslexie in het VO: kansen en knelpunten

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 1 en 2

Over de lezing

Dat dyslexie zich niet beperkt tot de basisschoolleeftijd is intussen gemeengoed. Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen problemen hebben met (begrijpend) lezen, spellen en schrijven als gevolg van dyslexie. Uit ons onderzoek komt naar voor dat deze leerlingen verder niet zo veel verschillen van hun leeftijdsgenoten zonder dyslexie. Ze scoren evengoed op testen voor probleemoplossend vermogen en geheugen. Hun kansen in het hoger onderwijs zijn ook geruststellend eens ze een weloverwogen studiekeuze hebben gemaakt.

Toch staan leerlingen met dyslexie in het VO voor enkele bijzondere uitdagingen, zoals het leren van een tweede (en derde) taal, het studeren (verwerken) van grote hoeveelheden tekst, omgaan met strakke deadlines en tijdslimieten. We kijken specifiek naar begrijpend lezen en de invloed van taal (Nederlands of tweede taal) en het gebruik van software. Verder hebben we onderzocht of het soort vragen bij een tekst (open vragen, meerkeuzevragen, …) een invloed heeft op de prestaties van leerlingen met dyslexie.

 In deze lezing wordt ingegaan op de kansen en knelpunten van jongvolwassenen met dyslexie. Er worden concrete adviezen voor aanpak meegeven om deze jongeren intrinsiek gemotiveerd te houden op school!

Over de spreker

Wim Tops is als universitair docent verbonden aan de School voor Educatieve Studies van de Universiteit Hasselt (België). Hij is tevens actief als klinisch psycholoogin De Kronkel , een groepspraktijk voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wim Tops was een tiental jaar actief in het secundair onderwijs als leerkracht en leerlingbegeleider.

Programma
Dr. Wim Tops