Dr. Tessel Boerma

Meertaligheid en TOS

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Over de lezing 

Voor professionals is het lastig om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te identificeren bij meertalig kinderen. Taalproblemen bij meertalig kinderen kunnen voortkomen uit onvoldoende blootstelling aan een bepaalde taal en/of het gevolg zijn van een aangeboren stoornis. Deze lezing geeft inzicht in dit probleem en behandelt mogelijke oplossingen. Daarnaast wordt besproken waarom kinderen met TOS moeite hebben met het leren van taal.

Over de spreker

Tessel Boerma verdedigde in oktober 2017 haar proefschrift, waarin zij de talige en cognitieve ontwikkeling van ééntalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis in kaart bracht. Tessel zet momenteel als postdoctoraal onderzoeker haar werk over kindertaalontwikkeling in uitdagende situaties voort. Daarnaast is zij programmacoördinator van één van de interdisciplinaire hubs (1001 critical days) van Dynamics of Youth.

Programma
Dr. Tessel Boerma