Dr. Ria Kleijnen

Landelijk Stimuleringsprogramma Hulpmiddelen en Dyslexie. Integrale aanpak: praktijkroute VO

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Over de lezing 

De praktijkroute vo van het Stimuleringsprogramma laat zien wat goed vakmanschap op het gebied van lees- en spellingonderwijs en het omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) voor het voortgezet onderwijs inhoudt. Daarbij ligt niet alleen het accent op de professionals die het op de werkvloer waarmaken, maar ook op de ondersteuning van deze professionals en het onderwijskundig leiderschap dat hier richting aan geeft.

De praktijkroute start met een film over het HOE en biedt vervolgens bruikbare achtergrondinformatie, tools (factsheets, quickscan) en professionaliseringstrajecten, die in de eigen praktijk ingezet kunnen worden. Het gehele pakket is beschikbaar via het digitale platform Dyslexie Centraal.

In deze presentatie wordt een praktijkroute voor het vo getoond en toegelicht door de programmamanager van het Stimuleringsprogramma in samenwerking met personen die aan de praktijkroute hebben meegewerkt.

Over de Spreker

Ria Kleijnen is taalkundige en heeft ruim 40 jaar ervaring op het gebied van dyslexie in praktijk (onderwijs én zorg) en wetenschap. Zij was verbonden aan universiteiten en hogescholen en leidde een aantal projecten op dit gebied. Sinds 2015 is zij projectleider Dyslexie in Transitie (preventieve ketenzorg dyslexie), waarbij ze inzet op een vruchtbare samenwerking tussen scholen, dyslexie-instituten, ouders en beleidsmakers. Met deze 'bagage' vervult zij - samen met Evelien Krikhaar - het inhoudelijk kwartiermakerschap van het Stimuleringsprogramma.

Programma
Dr. Ria Kleijnen