Lezing

De ideale leessoep: ingrediënten voor goed leesonderwijs

dr. Joanneke Prenger en dr. Gerdineke van Silfhout

Handboeken, artikelen en handreikingen: ze beschrijven effectieve aanpakken voor goed leesonderwijs. Welke aanpakken zijn effectief in het verhogen van leesvaardigheden en -motivatie? Hoe ziet dat er concreet uit in de klas? En hoe geef je als schoolteam je leesonderwijs vorm? Welke initiatieven zijn er momenteel in binnen- en buitenland? Kortom: wat is het recept voor de leessoep die elke leerling lust en elke school wil opdienen?

Over de sprekers

Joanneke Prenger is taalexpert bij Expertisecentrum SLO en houdt zich binnen het primair onderwijs bezig met projecten rond het taalonderwijs Nederlands. Thema's waar zij zich mee bezig houdt zijn leesonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs, evalueren in het taalonderwijs en uiteraard het curriculum Nederlands. Ook coördineert ze vanuit SLO het Landelijk Netwerk Taal.

Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs van Expertisecentrum SLO. Als projectleider van een aantal projecten rondom toetsing houdt zij zich bezig met zowel toetsing in dienst van leren en ontwikkeling als de kwaliteit en kwaliteitsborging van afsluitende toetsing, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt Gerdineke als taalexpert aan projecten rondom taal, vooral in het voortgezet onderwijs. Geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs, taal in (digitale) studiematerialen en evaluatie en toetsing in het taalonderwijs hebben haar specifieke aandacht. 

terug naar programma

 

Doelgroep

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • IB’ers
  • Schoolleiders
  • Taalcoördinatoren

Domein

  • Wetenschap
  • Interventies
  • Goed leesonderwijs
  • Laaggeletterdheid