Christel Dood, MSc

Leesbevordering op maat in het VO: met speciale aandacht voor het vmbo

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 2

Over de lezing

"Ik lees alleen als het moet." "Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen." Veel jongeren lezen niet graag, hebben een lage leesmotivatie. Om de negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands, ITTA UvA en de Radboud Universiteit een toolbox ontwikkeld waarmee docenten in het vmbo meer 'op maat' leesactiviteiten kunnen uitvoeren met hun leerlingen. Tijdens deze lezing krijg je een inkijkje in het effectief op maat werken aan leesbevordering met behulp van deze toolbox en het onderzoek dat hier naar is gedaan.

Over de spreker

Christel is als orthopedagoog/junior onderzoeker werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij is hier betrokken bij verschillende projecten waaronder 'Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij...' rondom leesbevordering in het (v)mbo, het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en PISA, een internationaal vergelijkend onderzoek bij 15-jarige leerlingen.

Programma
Christel Dood MSc