De rechten van het kind (op basis van casussen)

Mr. Katinka Slump 

Inhoud lezing:
We gunnen ieder kind onderwijs. Lange tijd dachten we dat de beperking van kinderen het onderwijs in de weg staat. Het wordt echter steeds duidelijker dat de beperking van het onderwijsstelsel de dwarsligger is en zorgt voor veel knelpunten. Wat kunnen we er aan doen? Wat zijn de voorwaarden voor een dekkend onderwijsaanbod voor passend onderwijs? Wie bepaalt hoe dat aanbod er dan uit moet zien? Over de (botsende) zorgplichten in het onderwijs, van school én ouders, en over de rechten van het ondergeschoven kind. 

Deze lezing is casus- en vraaggestuurd. Dit houdt in dat deelnemers die zich vóór 20 februari a.s. inschrijven voor de conferentie en kiezen voor deze lezing, een e-mail ontvangen met de vraag of zij een casus of vraag willen insturen. De spreekster maakt een selectie uit de vragen en casussen en baseert daar haar lezing op. 

Over de spreker:
Katinka Slump heeft zich als onderwijsjurist gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvrager; de leerling en student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken in het onderwijs en pleitbezorger voor het leerrecht zoals geregeld in de internationale verdragen.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 5

Doelgroepen

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs

Slump, Katinka