Inspectie van het Onderwijs over het onderzoek naar dyslexieverklaringen

Nico Bollen, Herman Franssen, Thea Manders 

Inhoud lezing:
De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de omvang en de spreiding van dyslexieverklaringen in PO en VO. Ook is in het PO onderzocht wat de kenmerken van het lees- en spellingonderwijs zijn en welke andere factoren van invloed kunnen zijn op het aantal dyslexieverklaringen. De inspectie licht de uitkomsten van dit onderzoek toe. Het rapport wordt in het voorjaar van 2019 gepubliceerd. 

Over de sprekers:
De sprekers zijn inspecteur basisonderwijs en vormen de projectgroep die het onderzoek naar dyslexie heeft uitgevoerd.

Deze lezing wordt gegeven in Ronde 3

Doelgroepen

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Behandelaars

Manders, Thea Bollen, Nico Franssen, Herman
Thea Manders Nico Bollen Herman Franssen