Speciaal voor het Primair Onderwijs

Hieronder vindt u de 'specials' voor het Primair Onderwijs:

Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen (PO) Lees meer>> Drs. Evelien Krikhaar
Bouw!en aan optimalisatie van de signalering, begeleiding en doorverwijzing naar dyslexiezorg. Lees meer>> Dr. Inez Berends
De verwerking van taal in het brein van peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Lees meer>> Dr. Petra van Alphen
Fonemisch bewustzijn: de oerbron voor een leven lang lezen! Lees meer>> Aafke Bouwman
Elk kind een goed begrijpende lezer! Wat vraagt dat? Wat werkt en wat werkt niet?  Lees meer>> Dr. Kees Vernooy
Hoe gaan Vlaamse scholen om met meertaligheid? Lees meer>> Charlotte Mostaert en Hanne Swartenbroekx
Boekenwurmen en leeshaters. Lees meer>> Dr. Elsje van Bergen
Vanuit prentenboeken en creatief schrijven beginnende geletterdheid stimuleren. Lees meer>> Drs. Eveline Wouters
Hoe ondersteun je de leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? Lees meer>> Dr. Jurgen Tijms 
Kilometers maken om te leren lezen, hoe doe je dat? Lees meer>> Prof.dr. Harold Bekkering en Jorna Serrarens 
Ouders betrekken bij dyslexie en werkdruk. Lees meer>> Peter de Vries
Leren lezen. Een nieuwe diagnose, maar ook een manier om lezen te verbeteren? Lees meer>> Prof.dr. Harold Bekkering
TOS & lezen & dyslexie Lees meer>> Dr. Annette Scheper
Leesdoelen, boeken en werkvormen. Hoe zorg je voor optimale afstemming? Lees meer>> Jette van den Eijnden en Roos Wolters
De betekenis van talige rekenopgaven voor zwakke rekenaars. Lees meer>> Prof.dr. Hans van Luit

<<Terug naar het volledige dagprogramma