René Peeters MES

Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie met andere ogen bekeken

Over de lezing
Hoe kunnen we een effectieve aanpak landelijk versnellen vanuit de samenwerking Onderwijs-Zorg-Jeugd?

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' van kwartiermaker René Peeters. In deze lezing deelt hij zijn adviezen, gebaseerd op bevindingen uit succesvolle regio’s.

Over de spreker
René Peeters is Landelijk bestuurlijk aanjager en kwartiermaker samenwerking onderwijs, zorg en jeugd.

Bestuur en Beleid