Julièt Reijnders en Judith Ellenbroek

Transformeren doe je samen

Over de lezing

Met de decentralisatie van de jeugdzorg ligt er ook voor de dyslexiezorg een forse transformatie-opdracht. Dat is niet erg, dat is juist uitdagend! Voor ons is het vooral de uitdaging om zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te helpen. Nog los van de vraag of dat dan onderwijs is of zorg?

In deze lezing delen we onze praktijkervaringen in deze veranderopgave en nemen we u mee in onze innovatieve ideeën. Met een kritische blik naar binnen en buiten komen de knelpunten en succesfactoren aan de orde.

Over de sprekers

Julièt Reijnders is unitmanager bij Marant een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast is ze projectleider innovatieve dyslexiezorg (IDEE). Waarbij de voortdurende samenwerking en versterking tussen onderwijs, gemeenten en zorg een belangrijke rol speelt.

Judith Ellenbroek is unitmanager bij Marant. Daarnaast is ze relatiemanager en houdt zich bezig met het verwerven en onderhouden van contacten met scholen, ouders en gemeenten over de dienstverlening van de Behandelpraktijk. Ook is ze projectleider innovatieve dyslexiezorg (IDEE).

Bestuur en Beleid