Drs. Jack Biskop

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Welk beleid is er nodig voor duurzame verbetering?

Over de lezing
OCW heeft – samen met VWS - sinds 2017 een aantal acties uitgezet, waar het Stimuleringsprogramma preventieve & integrale aanpak dyslexie & hulpmiddelen onderwijs (2017-2021) er een van is. Het Stimuleringsprogramma levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs en – in het verlengde daarvan – aan het terugdringen van onterechte doorverwijzing naar dyslexiezorg. 

Het door de inspectie uitgevoerde Themaonderzoek Dyslexie schetst de zorgelijke situatie in zowel po als vo en voorziet tevens in een aantal aanbevelingen.

In deze bijdrage bespreekt Jack Biskop mogelijke oplossingsrichtingen die het Stimuleringsprogramma voorstaat:

  • kwaliteitsverbetering van lees- en spellingonderwijs
  • monitoring en datasturing
  • sluitende, regionale ketenaanpak

Jack legt hierbij de nadruk op wat er beleidsmatig nodig is om duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren en praat daar graag met de aanwezigen over door.

Over de spreker
Jack Biskop is directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) Roosendaal-Moerdijk en voorzitter van het netwerk Leidinggevende Passend Onderwijs.

Bestuur en Beleid
Drs. Jack Biskop