Dr. Kees Vernooy

Kees Vernooy is werkzaam bij Expertisebureau Effectief taal- en leesonderwijs. Daarvoor was hij werkzaam als wetenschappelijk projectleider van diverse leesverbeteringsprojecten en was hij als lector Effectief taal- en leesonderwijs verbonden aan de toenmalige hogeschool Edith Stein.

Kees geeft een lezing in Ronde 1 en Ronde 2

Vernooy Kees