Cindy Teunissen, MSc.

Cindy Teunissen heeft methodieken en aanpakken ontwikkeld voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gericht op begeleiden van dyslectische leerlingen. Daarnaast heeft zij verschillende scholen begeleid bij het opstellen en implementeren van dyslexiebeleid en geeft zij lezingen en trainingen over dyslexiebegeleiding in de praktijk.

Cindy geeft een lezing in Ronde 4

Teunissen Cindy