Cindy Teunissen, MSc.

Cindy Teunissen is leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog en momenteel werkzaam als onderzoeker en ontwikkelaar voor het Expertisecentrum Nederlands. Daar leidt zij projecten op het gebied van dyslexie en interactief taalonderwijs binnen het po, vo en mbo. Zij is recent als projectleider en hoofdauteur betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Protocol Dyslexie mbo

Cindy geeft een lezing in Ronde 5