Mr. Katinka Slump

Katinka Slump heeft zich als onderwijsjurist gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvrager; de leerling en student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken in het onderwijs en pleitbezorger voor het leerrecht zoals geregeld in de internationale verdragen.

Katinka geeft een lezing in Ronde 1

Slump Katinka