Drs. Femke Scheltinga

Femke Scheltinga heeft zich bij het Expertisecentrum Nederlands jarenlang bezig gehouden met verschillende aspecten van taalonderwijs met een focus op het omgaan met leesproblemen en dyslexie. Momenteel werkt zij bij ITTA UvA waar zij betrokken is bij verschillende praktijkgerichte onderwijsonderzoeken op het gebied van taalonderwijs.

Femke geeft een lezing in Ronde 2

Scheltinga Femke