Charlotte Mostaert

Charlotte Mostaert werkte als logopedist in een multidisciplinaire groepspraktijk en het buitengewoon onderwijs met kinderen met taalproblemen. In het voormalige expertisecentrum Code van Thomas More legde zij zich vervolgens toe op meertalige kinderen met taalproblemen. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten richten zich onder meer op het optimaliseren van de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. 

Charlotte geeft een lezing in Ronde 4

Charlotte Mostaerd