Drs. Marijke van Grafhorst

Marijke van Grafhorst is o.a.voorzitter van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, ambtelijk secretaris Stichting drempelvrij.nl, projectvoorbereider Sprong Vooruit Leespad 2.0, adviseur voor zelfsturende teams van de allerarmsten. Zij is mede-eigenaar van duo decimo Advies & Redactiebureau

Marijke geeft een lezing in Ronde 3

Grafhorst Marijke van