Prof.dr. Pol Ghesquiére

Pol Ghesquière is gewoon hoogleraar Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Hij is titularis van de vakken over leerstoornissen (m.i.v. remediërend onderwijs) en doet onderzoek naar diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder.  Daarnaast is hij voorzitter van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen en voorzitter van de commissie leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Pol geeft een lezing in Ronde 3 en Ronde 5

Ghesquiére Pol