Nathalie Derix, MSEN

Nathalie Derix is Intern Begeleider en Adjunct-Directeur van OBS  IKC De Bundertjes in Helmond. Sinds 2012 is zij projectleider van het bovenschools traject Kurzweil in PO Helmond voor 29 scholen.

Nathalie geeft samen met Sabina Holtackers een lezing in Ronde 3

Derix Nathalie