Dr. Elise de Bree

Elise de Bree doet in haar functie als universitair docent aan de UvA onderzoek naar taal, lezen en spellen. Ze is bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland en lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Elise geeft een lezing in  Ronde 2 en in Ronde 3

Bree Elise de