Ronde 3: 13.15 - 14.00 uur

3A:  Opgroeien tussen boeken: nurture of toch nature?

spreker: Dr. Elsje van Bergen
Lezen kinderen beter als het thuis wordt gestimuleerd? En zo ja, komt dat door die gunstige omgeving, of speelt de erfelijke aanleg van ouders en hun kroost ook een rol? In deze lezing leg ik uit wat de erfelijkheid van dyslexie betekent en presenteer ik onderzoek naar de rol van de thuisomgeving.
PO / VO / Behandelaars
domein: Wetenschap
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

3B:  Dyslexie: indicatie en contra-indicatie

spreker: Prof.dr. Peter de Jong
Stichting Dyslexie Nederland heeft in 2016 een geheel herziene versie van de brochure Diagnostiek en Behandeling uitgebracht. In deze brochure zijn de procedures en richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie geactualiseerd. In deze lezing wordt het onderdeel diagnostiek uit deze brochure toegelicht.
(Deze lezing is VOL) 
PO / VO / MBO / Behandelaars
domein:  Wetenschap, Diagnostiek
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

 3C: Hoogbegaafdheid en dyslexie: een paradoxale combinatie

spreker: Drs. Anouk Mulder
Twee jaar geleden waren ze in het nieuws; de twee 'zeiljongens', hoogbegaafd én dyslectisch - ze liepen vast op school en het leek onmogelijk een school te vinden die wel een passende aanpak kon bieden.
Hoogbegaafdheid en dyslexie is een lastige combinatie, vanwege de grote discrepantie tussen wat deze kinderen verbaal kunnen en wat ze laten zien. De hoge intelligentie kan de problemen maskeren. Daarom is speciale signalering én remediëren geboden - in deze lezing 'hoogbegaafdheid en dyslexie' krijg je een beeld over hoe je dat kan aanpakken.
PO / VO / MBO / Behandelaars  
domein: Diagnostiek, Dubbeldiagnoses, Begeleiding en ondersteuning
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

3D:  Lezen boven AVI-niveau?

spreker: Prof.dr. Ron Oostdam
Leerlingen moeten vooral veel lezen om hun leesvaardigheid te ontwikkelen. De motivatie voor lezen en het leesplezier zijn belangrijk om lezers genoeg leeskilometers te laten maken. Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen enthousiaste lezers worden? Moeten leerlingen lezen op hun eigen AVI-niveau? Zijn boeken op een hoger niveau te moeilijk? En wat doen (te) moeilijke boeken met het leesplezier van een leerling?
In deze lezing worden de resultaten besproken van een onderzoek dat antwoord geeft op de volgende vragen: Hoe vaardig zijn leerlingen in het lezen van teksten of boeken die in meer of mindere mate boven hun getoetste AVI-niveau liggen? En minstens zo belangrijk: hoe waarderen leerlingen dergelijke teksten? En welke verschillen doen zich voor tussen zwakke en vlotte lezers?
PO / Behandelaars
domein: Wetenschap, Behandeling, Begeleiding en Ondersteuning   
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1

3E:  De impact van leerstoornissen op het gezin

spreker: Prof.dr. Pol Ghesquière
Wanneer ouders geconfronteerd worden met ernstige leerproblemen bij hun kinderen, dan kunnen ze daar niet neutraal bij blijven. Dit heeft impact op diverse aspecten van het gezinsleven: de opvoedingsrelatie, de persoon van de ouders, de partnerrelatie, de broers en de zussen en de sociale context van het gezin. Daarbij  besteden we aandacht aan hoe we daar kunnen mee omgaan.
PO / VO / MBO / Behandelaars
domein: Wetenschap, Begeleiding en Ondersteuning
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5

3F:  Dyslexie en leren leren van talen

spreker: Drs. Karin Nijman
Het Handboek Leren Leren vormt de basis voor deze praktijkgerichte lezing over leerlingen met dyslexie. Hoe kun je als mentor of docent dyslectische leerlingen handvatten geven om talen effectiever en efficiënter aan te pakken? Waar zijn zij het meest bij gebaat? Een overzicht van actuele leerstrategieën en ondersteuning waar veel leerlingen baat bij hebben.
VO / MBO
domein: Begeleiding en ondersteuning, Tools en faciliteiten
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5

3G:  De rol van leerkracht-leerlingrelaties bij taalontwikkeling en dyslexie

spreker: Dr. Elise de Bree
Onderzoeksresultaten en presentatie tot stand gekomen in samenwerking met Dr. Marjolein Zee
De kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie speelt een belangrijke rol in diverse aspecten van het schoolse functioneren van kinderen. Daarnaast blijkt deze relatiekwaliteit deels afhankelijk van kindkenmerken, zoals gedrags- en leerproblemen. In deze lezing wordt specifiek ingegaan op het verband tussen warme leerkracht-leerlingrelaties en taalontwikkeling van kinderen. Tevens wordt aandacht besteed aan relaties tussen leerkrachten en individuele leerlingen met dyslexie.
PO / Behandelaars
domein: Wetenschap, Begeleiding en ondersteuning
deze lezing wordt ook in Ronde 2 gegeven

3H:  Faalangst en dyslexie

spreker: Ivo Mijland
Kinderen met dyslexie hebben ongevraagd een flinke extra belasting om op school het hoofd boven water te houden. Voor sommige kinderen heeft dit negatieve invloed op het zelfvertrouwen. Soms omdat het niet helpende gedachten ontwikkeld op basis van tegenvallende prestaties, soms ook omdat ze traumatische ervaringen hebben opgedaan bij leraren die op een onrechtvaardige wijze op de dyslexie  gereageerd hebben. In deze lezing laat Ivo Mijland zien hoe belangrijk het is dat deze groep kinderen ruimte krijgt om zich over hun kwetsbare kant te uiten, zodat ze van daaruit hernieuwde kracht vinden bij zichzelf.
PO / VO / MBO
domein: Begeleiding en ondersteuning
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4

3J:  Een doorgaande lijn in ondersteuning

spreker: Nathalie Derix, MSEN en Sabina Holtackers
In deze lezing beschrijven we hoe we van de kwalificatie zwakke school met een groot percentage zwakke lezers, gekomen zijn tot een doorgaande lijn in ondersteuning van groep 1/2 tot in het V.O.  Hierbij gaan we uit van drie ondersteuningsniveaus en gebruiken we de programma's Bouw!, Kurzweil en materialen van de F&L methode.
PO / Behandelaars
domein: Beleid, Preventie, Diagnostiek, Begeleiding en ondersteuning, Tools en faciliteiten

3K:  Bezoek aan informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen