Een vergelijking van internationale interventiestudies

Wat werkt? Drs. Femke Scheltinga

Bron: 11 april 2017, Lexima

Femke Scheltinga NDC2017In het kader van passend onderwijs en doorverwijzing voor diagnostiek worden eisen gesteld aan de kwaliteit van interventies op school. Drs. Femke Scheltinga presenteerde de resultaten van een literatuurstudie  waarbij ze onderzocht welke factoren van belang zijn bij een goede interventie ter voorkoming van leesproblemen. Ze includeerde hiervoor  europese studies in het primair onderwijs in de klas setting. Haar eigen interesse ging met name uit naar mogelijke verschillen in uitkomsten op gebied van accuratesse en leestempo tussen talen met diepe (zoals engels) en transparante orthografie (zoals het nederlands). Uit haar studie bleek echter dat effecten van interventies op accuratesse en leestempo universeel zijn en niet terug te voeren zijn op orthografie. Accuratesse en leestempo gaan beiden vooruit door fonologische training. Verder concludeert ze dat leerlingen met leesproblemen profiteren van interventies, maar dat elke studie non-responders kent. 

NDC_9MAR16-999