Protocol groep 1 en 2: Preventie van Leesproblemen

Cindy Theunissen (EN)

Bron: 11 april 2017, Lexima

Cindy TeunissenHet protocol Leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2 wordt binnenkort vervangen door een volledig vernieuwde versie met de titel Preventie van leesproblemen  groep 1 en 2. In deze versie worden de verschillende taaldomeinen uitgebreider toegelicht en wordt met (tussen)doelen gewerkt. De signaleringslijst is uitgebreid en ook preventie (voorschotbenadering en Bouw!) komt ruimschoots aan de orde. De belangrijkste risicofactoren voor leesproblemen bij kinderen zijn naast familiaire achtergrond en taalarme omgeving, benoemsnelheid, alfabetische kennis en letterkennis. Hoe je kunt monitoren in de praktijk wordt in het nieuwe protocol uiteengezet en ook ouderbetrokkenheid en de overdracht aan de leerkracht van groep 3 komt uitgebreid aan bod. 

NDC_9MAR16-999