Helderzien in de dyslexiejungle

Plenaire opening door Pedro De Bruyckere

Bron: 11 april 2017, Lexima

Pedro de Bruckere NDC2017Pedro de Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij hield zijn gehoor voor dat er veel mythes over leren en onderwijs bestaan. Enige scepsis is dus geboden. Maar dan moeten we wel beseffen hoe we onszelf graag iets (laten) wijsmaken. Je hoort nou eenmaal wat je graag wilt horen. Onze overtuigingen berusten vaak op verlichte of romantische ideeën over de wereld om ons heen. Laten we ons leiden door argumenten uit de wetenschap of 'de natuur'? Verlichte argumenten zijn: Wetenschap is de beste manier om de wereld te begrijpen. 'Leren wordt bepaald door wetten die op alle kinderen van toepassing zijn.' Romantische argumenten: 'Intuïtie is een geldige manier om de wereld te begrijpen. De individuele ervaring is de beste manier om de wereld te
begrijpen. Pedro de Bruyckere Citaat2De natuur bevat sterke verborgen krachten en verborgen potentieel.' 
 Prachtige voorbeelden die hij gaf: 'Bij gamen komt dopamine vrij = Kinderen houden van video games' en 'Het jonge brein is zeer plastisch = Jonge kinderen leren veel.'

Pedro adviseert zijn publiek om claims terug tot brengen de essentie: als ik X doe, bestaat er een kans van Y procent dat Z zal gebeuren. En om de stelling eens om te keren: wat als ik het niet doe? Ook om na te gaan wie de bewering doet. Streng te zijn voor waar je in gelooft, ook als het gaat om evidence-
based education. Besef bijvoorbeeld dat een effect-size (meer of minder dan 0,4) alleen goed geïnterpreteerd kan worden als de omstandigheden van de interventie goed begrepen worden. Pedro besloot zijn boeiende lezing met de stelling dat onderzoekers het moeilijker hebben dan goeroes. Het gaat immers niet om zekerheid versus twijfel maar om zekerheid versus discussie. Kortom: wees gezond kritisch.

NDC_9MAR16-999