Nationale Dyslexie Conferentie 2017

De Nationale Dyslexie Conferentie 2017 vond plaats op woensdag
5 april in CineMec te Ede

Lexima Leeromgeving
De presentaties van de meeste lezingen die zijn gegeven tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 zijn voor de deelnemers van de conferentie beschikbaar in de Lexima Leeromgeving.
Meer informatie >> 

Foto's
Klik hier voor een fotoimpressie van deze zeer geslaagde dag>>

Accreditatie
Accreditatie van de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 t.b.v. de herregistratie is verleend door:

 • Register NIP-Eerstelijnspsychologie NIP: 6 punten (ID nummer: 276890)
 • Registerleraar.nl: 6 RU (activiteitnummer: NzavoivUa7)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 3 punten (ID nummer: SKJ198832)
 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT: één dag/8 uur
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  - K&J/OG herregistratie: 5 punten
  - K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
  - K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt 
 • NVLF/ADAP voor logopedisten: 4 punten (ID nummer: 276890)

Wilt u als deelnemer van de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 uw accreditatiepunten verzilveren bij ADAP/NVLF, LBRT of NIP-K&J/NVO-OG, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Dyslexie Conferentie 2017
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

LET OP: Voor de accreditatie bij het Lerarenregister en de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij betreffende organisatie indienen.

NDC2017 Grote zaal