Nationale Dyslexie Conferentie 2016

De Nationale Dyslexie Conferentie 2016 vond plaats op woensdag
9 maart in CineMec te Ede

De presentaties van de meeste lezingen die zijn gegeven tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2016 zijn voor de deelnemers van de conferentie beschikbaar in de Lexima Leeromgeving.
Meer informatie >> 

Klik hier voor een fotoimpressie van deze zeer geslaagde dag>>

Accreditatie van de Nationale Dyslexie Conferentie 2016 t.b.v. de herregistratie werd verleend door:

  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT - één dag/8 uur 
  • ADAP / NVLF - 4 punten (ID nummer: 238276)
  • het Lerarenregister.nl - 6 RU (registeruren)
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
    K&J/OG herregistratie: 5 punten
    K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
    K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1,5 punt 

Wilt u als deelnemer van de Nationale Dyslexie Conferentie 2016 uw accreditatiepunten verzilveren bij ADAP/NVLF, LBRT of NIP-K&J/NVO-OG, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Dyslexie Conferentie 2016 
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

Voor de accreditatie bij het Lerarenregister   hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij het Lerarenregister indienen. 

Het tijdschrift Remediaal heeft twee artikelen geplaatst over de NDC 2016. U kunt ze hieronder nalezen:

NDC_9MAR16-999

De
Nationale Dyslexie Conferentie
2016
Lerarenregister 2016