Accreditatie

Accreditatie van de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 t.b.v. de herregistratie is verleend door:

 • Register NIP-Eerstelijnspsychologie NIP: 6 punten (ID nummer: 276890)
 • Registerleraar.nl: 6 RU (activiteitnummer: NzavoivUa7)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 3 punten (ID nummer: SKJ198832)
 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT: één dag/8 uur
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  - K&J/OG herregistratie: 5 punten
  - K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
  - K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt 
 • NVLF/ADAP voor logopedisten: 4 punten (ID nummer: 276890)

Wilt u als deelnemer van de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 uw accreditatiepunten verzilveren bij ADAP/NVLF, LBRT of NIP-K&J/NVO-OG, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Dyslexie Conferentie 2017
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

LET OP: Voor de accreditatie bij het Lerarenregister en de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij betreffende organisatie indienen.

NDC2016 logo vierkant

De
Nationale Dyslexie Conferentie
2017
Lerarenregister 2017