Voor iedereen die beroepshalve bij dyslexie betrokken is

Nationale Dyslexie Conferentie

woensdag 5 april 2017 in Congrescentrum CineMec te Ede

Thema: Stilstaan is geen optie!

Het programma >>

De sprekers >>

Een kind met dyslexie heeft vandaag de dag aanzienlijk betere kansen dan 10 jaar geleden. Overheidsmaatregelen, actiever beleid van scholen en technologische innovaties in het onderwijs dragen hieraan bij.

Echter, het zorglandschap rondom dyslexie blijft veranderen. De transitie jeugdzorg, overheidsbeleid, Passend Onderwijs, nieuwe ICT-mogelijkheden en nieuwe wetenschappelijke inzichten vragen van de docent, IB'er en behandelaar een open en flexibele houding.

Een houding die gericht is op de ideale aanpak waarin alle betrokkenen samenwerken; waarbij leerling en ouders van meet af aan serieus worden genomen; waarbij leerkracht en IB-er worden gevoed met expertise door meedenkende andere professionals; waarbij de remedial teacher gebruik maakt van wetenschappelijk getoetste remediërende methodes; en waarbij de specialist vanaf het vroegste begin betrokken is bij de onderkenning en wetenschappelijk verantwoorde aanpak binnen de school.

Met zicht op actuele onderzoeksresultaten, ervaringen en adviezen van prominente sprekers en praktische handvatten draagt de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 bij aan het borgen, verbeteren en vernieuwen van de dyslexie-aanpak in onderwijs en zorg. Met oog voor de ontwikkelingen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding in de klas en behandeling in de zorg heeft de Nationale Dyslexie Conferentie 2017 het doel u te inspireren voor toepasbare verbeteringen voor uw situatie. Stilstaan is immers geen optie!

Het succes van de Nationale Dyslexie Conferentie ligt in de mix van onderwijspraktijk, gezondheidszorg en wetenschap. Het veelzijdige programma bestaat uit 46 lezingen waarmee u zelf uw persoonlijke programma kunt samenstellen. Deze inspirerende dag wilt u beslist niet missen!

Dit bent u:

De conferentie is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, logopedisten, leesspecialisten, dyslexiecoaches, MasterSENs, ambulant begeleiders, dyslexiebehandelaars, leraren, docenten, decanen, studiebegeleiders, opleidingscoördinatoren, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directies en bestuurders in PO, SO, VO en MBO. Bij aanmelding van minimaal 6 personen van één school of organisatie geldt een aantrekkelijke groepskorting.